Welzijn, Intuïtieve Ontwikkeling en Zelfrealisatie

Ascensie

Onze planeet Aarde en al haar bewoners gaan momenteel door een proces van ascensie, een totale frequentieverhoging van alles wat hier leeft. Wij zullen ons tijdens het proces van frequentieverhoging gaan realiseren dat wij allen zijn verbonden, dat wij één zijn met alle leven in het heelal. Alles komt uit één Schepper één Bron.
We leven in de tijd waarin we ons weer bewust worden van onze afkomst en onze bestemming: een deel te zijn van de Galactische beschaving in wisselwerking met vele beschavingen van alle stersystemen in het universum.

De huidige aardse chaos is een deel van de versnellende verandering. Door de collectieve omwenteling in het bewustzijn kunnen oude, niet meer dienende paradigma’s worden doorbroken. Ons perspectief – ons zicht op en inzicht in de wereld, inclusief ons zelf – wordt fundamenteel anders.