Chakra’s

Chakra’s zijn de toegangspoorten tot je werkelijke potentieel. Het zijn energiecentra die alle levensprocessen voeden van zowel geestelijke als lichamelijke aard.

Elk chakra vertegenwoordigt een bepaalde energie en bewustzijnsniveau. Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent ‘wiel’ of ‘werveling van energie’. Deze wielen zijn als ze goed functioneren steeds in beweging.

Elk chakra heeft een eigen kleur, trilling, getal, klank, mantra en levensles.

 

  • De chakra’s vormen een energiesysteem en voorzien de organen en het hormoonstelsel van energie en informatie.

 

  • Als een chakra geblokkeerd is dan heeft dit een directe invloed op het boven- en onderliggende chakra.

 

  • De ontwikkeling van de chakra’s hangt af van de persoonlijke en geestelijke ontwikkeling van iemand.

 

  • Elk chakra heeft 7 bewustzijnslagen.