Welzijn, Intuïtieve Ontwikkeling en Zelfrealisatie

Behandeling en verloop

Behandeling door Baukjen Ploegstra

Eerst wordt de intake gedaan waarin de cliënt de thema’s, problemen en/of klachten vertelt. Aan de hand hiervan bespreken wij wat de mogelijkheden zijn en wat het beste uitgangspunt is om mee te beginnen.

Uit lange ervaring blijkt dat de meeste thema’s een onderling verband hebben. Heel vaak ligt er in de diepte een oorzaak die zich op verschillende manieren laat zien.

In de NU-bewustzijnstaat wordt de kern van de klachten waarneembaar. De blokkeringen worden verwijderd en gewijzigd in de gewenste programma’s.

Doelstelling binnen een NU-sessie is om de cliënt ruimte en veiligheid te bieden waarin zij/hij zichzelf kan helen.

Na de intake worden de chakra’s en de lichtlichamen in een reading gescand en in balans gebracht. Dit gebeurd door de blokkeringen die de klachten veroorzaken op te heffen en te herschrijven naar de oorspronkelijke goddelijke blauwdruk met behoud van alle opgedane ervaring(en) en kennis.

Wanneer jij de thema’s, de lessen en de blokkeringen in de chakra’s  herkent, ook uit vorige levens, kom je in andere bewustwordingsprocessen terecht met een werkelijke kans op Heel-worden en Heel-zijn.

Een NU-methode sessie duurt gemiddeld 1:30 uur.

tarief

aanmelden voor een behandeling