Welzijn, Intuïtieve Ontwikkeling en Zelfrealisatie

Wat kun je met de NU-methode?

Met de NU-methode ben je in staat om op een snelle, effectieve manier alle blokkeringen, beperkende emoties, angsten en negatieve zelfbeelden van dit en vorige levens tot op het diepste celherinneringniveau op te ruimen.
Lichamelijke, psychische, en emotionele klachten worden veroorzaakt door allerlei blokkades die van verschillende oorsprong kunnen zijn. Ze uiten zich o.a. als weerstanden, irritaties, ziekte, stress, burned out, angst, allerlei vormen van psychische en emotionele onbalans, relatieverstoringen en financiële problemen.

Alle verstoringen en blokkeringen zijn te herschrijven naar de oorspronkelijke GODDELIJKE BLAUWDRUK met behoud van alle opgedane ervaring(en) en kennis. Zelfs als de traumatische ervaringen en pijnpatronen vanaf de eerste incarnatie meegedragen worden in het DNA zijn deze met de NU-methode te transformeren. De NU-methode is een karma-ontsluiter.
Het resultaat is zelfgenezing, bewustzijnsgroei, vreugde en vrij zijn in de eigen soevereine kracht in de natuurlijke ‘flow’ van het leven.